Bemærkninger om privatlivspolitik og fortrolighed angående optegnelser om stofmisbrug

Gældende fra: 5. september 2015

DENNE BEMÆRKNING BESKRIVER, HVORDAN HELBREDSMÆSSIG INFORMATION OM DIG KAN BRUGES OG AFSLØRES, OG HVORDAN DU KAN FÅ ADGANG TIL DENNE INFORMATION. GENNEMSE DEN VENLIGST OMHYGGELIGT.

 1. FORTROLIGHEDEN AF HELBREDSMÆSSIG INFORMATION. Helbredsmæssig information, som Narconon International (“Narconon Int”) modtager og/eller skaber om dig, personligt, under programmet, forbundet med dit fortidige, nuværende eller fremtidige helbred, behandling eller betaling for sundhedstjenester er ”beskyttede sundhedsoplysninger” under forbundslov kendt som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 C.F.R. Parts 160 and 164. Fortroligheden af optegnelser over studerende med alkohol eller stofmisbrug opretholdt af programmet er også beskyttet af en anden forbundslov almindeligvis henvist til som Alcohol and Other Drug (AOD) Confidentiality Law, 42 C.F.R. Part 2. Generelt må Narconon Int ikke sige til en person uden for programmet, at du deltager i programmet, eller afsløre nogen information, der identificerer dig som alkohol- eller stofmisbruger, eller bruge eller afsløre nogen andre beskyttede sundhedsoplysninger bortset fra i begrænsede omstændigheder som tilladt af forbundslov. Dine sundhedsoplysninger er yderligere beskyttet af enhver relevant statslov, der er mere beskyttende eller stringent end hver af de to forbundslove.

 2. TILSAGN OM SUNDHEDSOPLYSNINGER. Narconon Int forstår, at sundhedsoplysninger om dig og dit helbred er personlige. Narconon Int er forpligtet til at beskytte sundhedsoplysninger om dig. For at kunne give dig kvalitetsservice og overholde bestemte stats- og forbundsmæssige juridiske krav laver Narconon Int en optegnelse over den service, du modtager på Narconon-programmet. Disse Bemærkninger om privatlivspolitik og fortrolighed angående optegnelser over stofmisbrug (”Bemærkningen”) gælder for alle optegnelser over din service, der bliver genereret af Narconon-programmet. Denne Bemærkning vil fortælle dig om de måder, hvorpå Narconon Int kan bruge og afsløre beskyttede sundhedsoplysninger om dig. Den beskriver også dine rettigheder og bestemte forpligtelser, Narconon Int har angående brug og afsløring af beskyttede sundhedsoplysninger. Narconon Int er pålagt gennem lov at:

  1. Sikre at dine sundhedsoplysninger, der identificerer dig, holdes private;

  2. Give dig denne Bemærkning om dets juridiske pligter og beskyttelse af personlige oplysninger angående sundhedsoplysninger om dig;

  3. Følge vilkårene i Bemærkningen, der gælder for nuværende; og

  4. Informere dig i tilfælde af, at der er en uautoriseret brug eller afsløring af dine ikke sikrede sundhedsoplysninger.

 3. HVEM ER BUNDET AF DENNE BEMÆRKNING. Denne Bemærkning beskriver Narconon Int praksis og de Narconon Int medarbejdere, frivillige og andet personale, der er involveret i din service. Narconon Int og disse personer vil følge vilkårene i denne Bemærkning, og kan bruge eller afsløre beskyttede sundhedsoplysninger om dig som tilladt eller krævet af loven. Denne Bemærkning beskriver dine rettigheder til at tilgå og kontrollere beskyttede sundhedsoplysninger om dig, inklusive information der kan identificere dig, og som er forbundet med dit tidligere, nuværende og fremtidige fysiske helbred eller mentale tilstand og sundhedspleje og servicer relateret til sundhedspleje. Din personlige læge kan have en anden politik, som han eller hun følger, og kan bruge sine egne Bemærkninger om privatlivspolitik.

 4. HVORDAN NARCONON INT KAN BRUGE OG AFSLØRE BESKYTTEDE SUNDHEDSOPLYSNINGER OM DIG. Narconon Int indsamler sundhedsoplysninger om dig og lagrer dem i en oversigt, på en computer og en personlig helbredsoptegnelse. Dette er din journal. Journalen tilhører Narconon Int, men informationen i journalen tilhører dig. De følgende kategorier beskriver forskellige måder, Narconon Int kan bruge eller afsløre beskyttede sundhedsoplysninger. For hver kategori for brug og afsløring vil Narconon Int forklare, hvad det betyder, og kan give nogle eksempler. Ikke alle former for brug og afsløring i en kategori vil blive angivet. Alle måder, hvorpå det er tilladt Narconon Int at bruge og afsløre information, vil dog falde ind under en af disse kategorier. Nogen information såsom visse oplysninger om stoffer og alkohol, HIV eller information om psykisk sundhed er underlagt specielle restriktioner.
  4.1. For Intern kommunikation. Dine beskyttede sundhedsoplysninger vil blive brugt inden for programmet mellem og blandt program-medarbejdere, der har brug for oplysningerne i forbindelse med vores pligt til at diagnosticere, behandle eller referere dig til behandling for stofmisbrug. Dette betyder, at dine beskyttede sundhedsoplysninger kan deles af og blandt personale med formål inden for behandling, betaling eller sundhedspleje. For eksempel: To eller flere serviceydere inden for programmet kan rådføre sig med hinanden angående den bedste form for behandling for dig. Programmet kan dele dine beskyttede sundhedsoplysninger i fakturering for at modtage betaling for sundhedsydelser leveret til dig. Og/eller dine beskyttede sundhedsoplysninger kan diskuteres inden for programmet angående din behandling i forbindelse med andre på programmet i et forsøg på at forbedre den overordnede kvalitet af pleje ydet af programmet. Dine beskyttede sundhedsoplysninger vil ikke blive videreafsløret af programpersonale bortset fra som på anden vis tilladt heri.
  4.2. Til kvalificerede service-organisationer og/eller forretningsforbindelser. Nogle eller alle dine beskyttede sundhedsoplysninger kan udsættes for afsløring gennem kontrakter for service med kvalificerede service-organisationer og/eller forretningsforbindelser uden for programmet, der assisterer programmet med at levere sundhedspleje til dig. Eksempler på kvalificerede service-organisationer og/eller forretningsforbindelser omfatter faktureringsselskaber, databehandlingsselskaber eller firmaer, der leverer administrative eller specielle servicer. For at beskytte dine sundhedsoplysninger kræver Narconon Int, at disse kvalificerede service-organisationer og/eller forretningsforbindelser følger samme standarder, der følges af programmet gennem vilkår beskrevet i en skriftlig aftale.
  4.3. I akutte situationer. Dine sundhedsoplysninger kan afsløres for lægeligt personale i en akutsituation, hvor der er umiddelbar fare for en persons helbredstilstand, og hvor akut hjælp er påkrævet.
  4.4. Til forskere. Under visse omstændigheder kan programmet bruge eller afsløre dine beskyttede sundhedsoplysninger i forskningsøjemed. For eksempel kan et forskningsprojekt involvere at sammenligne helbred og restitution for alle studerende, som har modtaget én test eller behandling til dem, der i samme tilstand modtog en anden. Alle forskningsprojekter skal dog godkendes af en lokal etisk komité eller anden privat komité som tilladt af bestemmelserne, der har gennemset forskningsforslaget og etableret konventioner for at sikre dine beskyttede sundhedsoplysninger.
  4.5. Til revisorer og evaluatorer. Programmet kan afsløre beskyttede sundhedsoplysninger til regulerende institutioner, bidragsydere, tredjepartsbetalere og peer review-organisationer, der overvåger alkohol- og stofprogrammer for at sikre, at programmet overholder regulerende bemyndigelser og har korrekt regnskabsføring for og fordeling af beløb, der er modtaget.
  4.6. Hvis der foreligger en autoriserende retskendelse. Programmet kan afsløre dine beskyttede sundhedsoplysninger, hvis der foreligger en autoriserende retskendelse. Dette er en unik slags retskendelse, hvor bestemte ansøgningsprocedurer er blevet fulgt for at beskytte din identitet, og i hvilken domstolen laver visse bestemte afgørelser som beskrevet i forbundsbestemmelser og begrænser omfanget af afsløring.
  4.7. Forbrydelser på programmets område eller imod program-personale. Programmet kan afsløre en begrænset mængde beskyttede sundhedsoplysninger til politiet, når en studerende begår eller truer med at begå en kriminel handling på programmets område eller imod program-personale. Forbundsloven og dens bestemmelser beskytter ikke information om en forbrydelse begået af en studerende enten på programmet eller imod nogen person, som arbejder for programmet, eller om nogen trussel om at begå en sådan forbrydelse.
  4.8. Rapportering af mistænkt børnemishandling og vanrøgt. Dette program kan rapportere mistanker om børnemishandling eller vanrøgt som bestemt af delstatslovgivningen. Forbundslove og -bestemmelser beskytter ikke nogen information om mistænkt børnemishandling eller vanrøgt mod at blive rapporteret under relevant delstatslovgivning eller lokale myndigheder.
  4.9. Som krævet af loven. Programmet vil afsløre beskyttede sundhedsoplysninger som krævet af delstatslovgivning på en måde, der i øvrigt er tilladt ifølge føderale bestemmelser om privatlivets fred.
  4.10. Påmindelser om aftaler. Narconon Int reserverer retten til at kontakte dig på en måde tilladt af loven med påmindelser om aftaler eller information om behandlingsalternativer og andre helbredsmæssige goder, der kan være relevante for dig.
  4.11. Anden brug og afsløring af beskyttede sundhedsoplysninger. Anden brug og afsløring af beskyttede sundhedsoplysninger, der ikke er ikke dækket af denne Bemærkning, vil kun blive foretaget med din skriftlige godkendelse eller tilsvarende fra din advokat. Hvis du eller din advokat autoriserer Narconon Int til at bruge eller afsløre beskyttede sundhedsoplysninger om dig, kan du eller din advokat tilbagekalde denne autorisation når som helst, bortset fra i den udstrækning, at Narconon Int allerede har skredet til handling baseret på autorisationen.

 5. DINE RETTIGHEDER ANGÅENDE SUNDHEDSOPLYSNINGER NARCONON INT OPRETHOLDER OM DIG. Du har følgende rettigheder angående dine sundhedsoplysninger. For at udøve disse rettigheder skal du kontakte HIPAA Privacy Officer på Narconon Int. Du vil måske blive bedt om at fremsende en skriftlig forespørgsel. HIPAA Privacy Officer kan kontaktes ved brug af følgende information:

  Narconon International
  Attn: HIPAA Privacy Officer
  7065 Hollywood Blvd
  Los Angeles, CA 90028, USA
  Telefon: 1-888-477-5527
  E-mail: info@narconon.org

  5.1. Ret til at inspicere og kopiere. Med visse undtagelser har du ret til at inspicere og modtage kopier af dine sundhedsoplysninger, som Narconon Int opretholder om dig. Under visse meget begrænsede omstændigheder kan Narconon Int som autoriseret af loven, nægte din forespørgsel om at inspicere og kopiere dine beskyttede sundhedsoplysninger. Du vil blive informeret om en nægtelse til en eller flere dele af din anmodning. Nogle afslag kan ifølge loven tages op til genbehandling, og du vil blive informeret omkring procedurerne for at påkalde dig en ret til at få dit afslag genbehandlet. Andre afslag kan dog, som fremsat i loven, ikke blive genbehandlet. Hver anmodning vil blive gennemset særskilt, og du vil få et svar i overensstemmelse med loven.
  5.2. Ret til at ændre dine sundhedsoplysninger. Hvis du mener, at dine beskyttede sundhedsoplysninger om dig er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du bede Narconon Int om at ændre informationen. Narconon Int kan afslå din forespørgsel, hvis den ikke er skriftlig eller ikke inkluderer en grund, der understøtter forespørgslen. Endvidere kan Narconon Int afslå din forespørgsel, hvis du beder Narconon Int om at ændre dine beskyttede sundhedsoplysninger, som Narconon Int antager, at: (i) er nøjagtige og fuldstændige; (ii) ikke var tilvejebragt af Narconon Int, medmindre den person eller entitet, der tilvejebragte de beskyttede sundhedsoplysninger, ikke længere er tilgængelig til at foretage ændringen; (iii) ikke er en del af de beskyttede sundhedsoplysninger, der opbevares af eller for Narconon Int; eller (iv) ikke er en del af de beskyttede sundhedsoplysninger, som du ville være tilladt at inspicere og kopiere. Hvis din ret til at ændre bliver afslået, vil Narconon Int informere dig om afslaget og give dig instruktioner om, hvordan du kan udøve din ret til at indsende en skriftlig udtalelse om uenighed med afslag, og/eller hvordan du kan bede om, at din forespørgsel om ændring og en kopi af afslaget opbevares sammen med dine beskyttede sundhedsoplysninger, som det drejer sig om, og afsløres sammen med eventuel yderligere afsløring af de beskyttede sundhedsoplysninger, det drejer sig om.
  5.3. Ret til beretning om afsløringer. Du har ret til at modtage en oversigt over visse afsløringer, som Narconon Int kan have foretaget af dine beskyttede sundhedsoplysninger. Denne oversigt vil ikke omfatte visse afsløringer som fremsat i HIPAA-bestemmelser, inklusive dem fremsat om behandling, betaling eller sundhedsmæssige behandlinger inden for programmet, eller fremsat, når du har selv har godkendt det, eller hvis du selv har fremsat dem.
  5.4. Ret til at bede om restriktioner. Du har ret til at bede om en restriktion eller begrænsning af de beskyttede sundhedsoplysninger, som Narconon Int bruger eller afslører om din behandling, betaling eller sundhedsplejen inden for programmet. Alt imens Narconon Int vil tage din anmodning i betragtning, er Narconon Int ikke pålagt at efterkomme den. Hvis Narconon Int er enig i den, vil Narconon Int efterkomme din anmodning, bortset fra i nødstilfælde, hvor dine beskyttede sundhedsoplysninger behøves for at tilvejebringe akut behandling af dig. Narconon Int vil ikke være enig i restriktioner i brug eller afsløringer, som er krævet af loven, eller de, som er tilladt af loven, og som Narconon Int rimeligt antager at være til gavn for dit helbred.
  5.5. Anmod om fortrolig kommunikation. Du har ret til at anmode om, at Narconon Int kommunikerer til dig om dine beskyttede sundhedsoplysninger på en bestemt måde eller på et bestemt sted. Du kan f.eks. bede om, at Narconon Int kun kontakter dig på arbejde eller per mail. Narconon Int vil efterkomme enhver rimelig anmodning.
  5.6. Ret til at indgive en klage. Overtrædelse af forbundslov og -bestemmelser af et program er en kriminel handling, og mistænkte overtrædelser kan rapporteres til passende myndigheder i overensstemmelse med forbundsbestemmelser. Hvis du har nogen spørgsmål eller mener, at din ret til privatliv er blevet krænket, kan du kontakte vores HIPAA Privacy Officer personligt eller indsende et skriftlig resumé over din sag til den ovenfor angivne adresse. Du kan også indgive en skriftlig klage til Department of Health and Human Services. Du vil ikke blive straffet, og der vil ikke være nogen negative følger af, at du indgiver en klage.
  5.7. Modtag en kopi. Du har ret til at modtage en kopi af disse Bemærkninger.

 6. ÆNDRINGER TIL DISSE BEMÆRKNINGER. Narconon Int forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for disse Bemærkninger. Narconon Int forbeholder sig ret til at tage revideret eller ændret privatlivspolitik i brug for beskyttede sundhedsoplysninger, som programmet allerede har om dig såvel som eventuelle beskyttede sundhedsoplysninger, som programmet modtager i fremtiden. Narconon Int vil opslå en kopi af nugældende privatlivspolitik. Bemærkningen vil indeholde en ikrafttrædelsesdato.